• slider-001.jpg
  • slider-002.jpg
  • slider-003.jpg
  • slider-004.jpg
  • slider-005.jpg

Wieża widokowa

Wieża widokowa na Górze Borówkowej

Borówkowa Góra to jeden z najwyższych szczytów Gór Złotych - 900 m.n.p.m., i jednocześnie najwyżej położony punkt w naszej gminie. Ten graniczny szczyt wznosi się nad wsią Wrzosówka na północ od Lądka-Zdroju. Ramiona góry Borówkowej opierają się od wschodu o Przełęcz Lądecką nad wsią Lutynia (610 m.) i od zachodu o Przełęcz Różaniec nad wsią Orłowiec (583 m.). Góra swą nazwę zawdzięcza obficie występującym tu czarnym jagodom - borówkom.
Na Borówkową możemy dojść bezpośrednio z Lądka - Zdroju np. żółtym szlakiem do Przeł. Lądeckiej a następnie zielonym lub jedną z tras spacerowych. Potrzebujemy w sumie ok. 3 godz. na dojście do celu w jedną stronę. Dla mniej zaprawionych turystów proponuję spacer  z parkingu przy granicy Lutynia Travna - z Przełęczy Lądeckiej.  Na zdobycie szczytu potrzebujemy ok. 1 godz. pokonując w tym czasie odcinek ok. 3 km  i różnice poziomów ok. 300 m.  Kierujemy się zielonym szlakiem  przy granicy państwowej w kierunku  zachodnim. Początkowo maszerujemy po łagodnym, otwartym terenie gdzie możemy podziwiać panoramę Lądka-Zdroju, Krowiarek i Masywu Śnieżnika. Po jakimś czasie ścieżka wprowadza turystów w świerkowy las i pojawiają się nieco większe wzniesienia. Odcinek, który pokonujemy składa się na przemian z kilku wzniesień i wypłaszczeń. Warto tu wejść ponieważ na szczycie znajduje się  ok. 25 metrowa  wieża widokowa zbudowana w 2006 roku przez Czechów. Co ciekawe już W latach 70-tych XIX wieku, postawiono tu pierwszą drewnianą wieżę widokową, następnie zbudowano restaurację ponieważ już wówczas chętnie przychodzili tu turyści i lądeccy kuracjusze. Widoki jakie możemy zobaczyć z wieży rekompensują trudy zdobywania szczytu. Możemy stąd podziwiać wręcz bajeczne pejzaże Ziemi Kłodzkiej, Masyw Jesenika, Pogórze Sudeckie, tereny opolszczyzny z dobrze widocznymi jeziorami, Paczkowem i Kamieńcem Ząbkowickim.
 Co ciekawe, właśnie tu  rodziła się wolna Europa.  21 sierpnia 1987 r. doszło do historycznego konspiracyjnego spotkania działaczy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Uczestniczyli w nim ze strony polskiej m.in.  Jacek Kuroń, Jan Lityński, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas. Czechosłowację reprezentowali: Václav Havel  późniejszy prezydent Czech JiříDienstbier późniejszy minister spraw zagranicznych, Petr Pospíchal późniejszy przewodniczący czeskiej Rady Radia i Telewizji.