• slider-001.jpg
  • slider-002.jpg
  • slider-003.jpg
  • slider-004.jpg
  • slider-005.jpg

Skałki Lądeckie

Skałki Lądeckie

Lądeckie skałki w rejonie Trojaka (766 m n.p.m) to raj dla wspinaczy skałkowych i piechurów. Malowniczo położone pośród lasów niewysokie skałki o stromych ścianach spełnią wymagania wszystkich wspinaczy. Trojak to rozległy szczyt, którego fragment tworzą skałki zbudowane z gnejsów, na jednej z nich Trojanie znajduje się punkt widokowy. Można tu trafić niebieskim szlakiem z Lądka od parkingu przy OW "Trojan" w ciągu 50 min. Podążając dalej  szlakiem możemy dojść do ruin XIII wiecznej warowni Zamku Karpień w pobliżu którego biegł szlak kupiecki - Solna Droga.
 Skałki Lądeckie tworzą dwie grupy skalne
- rejon Trojaka i Sztolne Skały, malowniczo położone pośród lasów. Niewysokie, ale urwiste ściany zapewniają odpowiednie warunki dla początkujących i zaawansowanych. Przygotowano bezpieczne drogi, wyposażone w stałe punkty asekuracyjne, ale są też możliwości poprowadzenia nowych dróg.
Skałki leżą w bardzo ciekawym turystycznie terenie. Już w XIX w., gdy Lądek był znanym w Europie kurortem, poprowadzono wokół miasta sieć dróg leśnych, albowiem spacery ówcześni lekarze zalecali jako nieodłączną część kuracji. Wówczas skałki stanowiły wielką atrakcję krajoznawczą, dzięki udostępnieniu ich szczytów jako punktów widokowych. Takim miejscem do dzisiaj jest Trojan, z którego platformy można podziwiać panoramę Lądka i prawie całego Masywu Śnieżnika. Nieco zapomniany jest rejon Stołowych Skał a zwłaszcza Iglica, gdzie w 1813 r. pruski generał von Gravert umieścił krzyż i tablice pamiątkowe (jako votum i exvotum) za klęskę Napoleona pod Lipskiem) a w niewielkim budynku u podnóża skały pomieszkiwali pustelnicy aż do 1950 r.
Trojak to rozległy szczyt o wys. 766 m n.p.m., wznoszący się nad częścią zdrojową Lądka. Zbudowany jest z gnejsów, które w rejonie szczytu tworzą grupę ciekawych skałek: Trojan, Skalny Mur z Szybem, Trzy Baszty i Skalna Brama.
Skały Sztolne , zbudowane również z gnejsów to najliczniejsza grupa skalna w Górach Złotych. Znajdują się na zachodnim zboczu Królówki (784 m n.p.m.) i ciągną się od wysokości 465 m aż do samego wierzchołka wzdłuż kierunku wschód-zachód, tworząc rozproszony łańcuch. Najwyższe skałki tej grupy znajdują się w dolnej, zachodniej części zbocza, zaś najciekawsze to: Niżna, Mała, Wyżnia, Iglica i Skalny Ząb.


Borówkowa Góra to jeden z najwyższych szczytów Gór Złotych - 900 m.n.p.m., i jednocześnie najwyżej położony punkt w naszej gminie. Ten graniczny szczyt wznosi się nad wsią Wrzosówka na północ od Lądka-Zdroju. Ramiona góry Borówkowej opierają się od wschodu o Przełęcz Lądecką nad wsią Lutynia (610 m.) i od zachodu o Przełęcz Różaniec nad wsią Orłowiec (583 m.). Góra swą nazwę zawdzięcza obficie występującym tu czarnym jagodom - borówkom.
Na Borówkową możemy dojść bezpośrednio z Lądka - Zdroju np. żółtym szlakiem do Przeł. Lądeckiej a następnie zielonym lub jedną z tras spacerowych. Potrzebujemy w sumie ok. 3 godz. na dojście do celu w jedną stronę. Dla mniej zaprawionych turystów proponuję spacer  z parkingu przy granicy Lutynia Travna - z Przełęczy Lądeckiej.  Na zdobycie szczytu potrzebujemy ok. 1 godz. pokonując w tym czasie odcinek ok. 3 km  i różnice poziomów ok. 300 m.  Kierujemy się zielonym szlakiem  przy granicy państwowej w kierunku  zachodnim. Początkowo maszerujemy po łagodnym, otwartym terenie gdzie możemy podziwiać panoramę Lądka-Zdroju, Krowiarek i Masywu Śnieżnika. Po jakimś czasie ścieżka wprowadza turystów w świerkowy las i pojawiają się nieco większe wzniesienia. Odcinek, który pokonujemy składa się na przemian z kilku wzniesień i wypłaszczeń. Warto tu wejść ponieważ na szczycie znajduje się  ok. 25 metrowa  wieża widokowa zbudowana w 2006 roku przez Czechów. Co ciekawe już W latach 70-tych XIX wieku, postawiono tu pierwszą drewnianą wieżę widokową, następnie zbudowano restaurację ponieważ już wówczas chętnie przychodzili tu turyści i lądeccy kuracjusze. Widoki jakie możemy zobaczyć z wieży rekompensują trudy zdobywania szczytu. Możemy stąd podziwiać wręcz bajeczne pejzaże Ziemi Kłodzkiej, Masyw Jesenika, Pogórze Sudeckie, tereny opolszczyzny z dobrze widocznymi jeziorami, Paczkowem i Kamieńcem Ząbkowickim.
 Co ciekawe, właśnie tu  rodziła się wolna Europa.  21 sierpnia 1987 r. doszło do historycznego konspiracyjnego spotkania działaczy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Uczestniczyli w nim ze strony polskiej m.in.  Jacek Kuroń, Jan Lityński, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas. Czechosłowację reprezentowali: Václav Havel  późniejszy prezydent Czech JiříDienstbier późniejszy minister spraw zagranicznych, Petr Pospíchal późniejszy przewodniczący czeskiej Rady Radia i Telewizji.